Ceny pozemků

(uvedené ceny jsou vč. napojení na inženýrské sítě a vč. DPH)

Pozemek č. 1

454 m2

REZERVOVÁNO

Pozemek č. 2

458 m2

REZERVOVÁNO

Pozemek č. 3

464 m2

REZERVOVÁNO

Pozemek č. 4

452 m2

REZERVOVÁNO

Pozemek č. 5

950 m2

REZERVOVÁNO

Pozemek č. 6

921 m2

REZERVOVÁNO

Pozemek č. 7

947 m2

REZERVOVÁNO 

Pozemek č. 8

875 m2

4.499.000,- Kč

Smlouvy a platební kalendář

1. Nezávazná rezervace: Po dobu 5 dnů je pro Vaše posouzení výběru pozemku a definitivního rozhodnutí provedena na základě Vašeho písemného sdělení (např. emailem) tzv. "předrezervace".

2. Závazná rezervace: Závazné potvrzení Vašeho zájmu o koupi formou uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a úhrady částky ve výši 10 % z kupní ceny. Tato částka se započítává do kupní ceny.

3. Kupní smlouva: Je uzavírána po dokončení výstavby komunikací, vjezdů, inženýrských sítí plyn, vodovod, kanalizace a zajištění připojení elektro (NN). Před uzavřením kupní smlouvy je kupujícím zaplacena celá kupní cena (vč. započtení již uhrazených plateb).

Veškeré platby jsou kupujícím hrazeny na samostatný úschovní účet do advokátní úschovy. Z úschovy jsou peníze uvolněny až poté, kdy bude příslušným katastrálním úřadem proveden vklad vlastnictví pozemku na kupujícího.

Projekt je financován prostřednictvím tzv. "projektového financování". Tj. v žádném případě nejsou používány peníze zaplacené kupujícími, ty jsou uloženy v advokátní úschově na základě uzavřené smlouvy o advokátní úschově až do provedení vkladu vlastnického práva k příslušnému pozemku na kupujícího do katastru nemovitostí.

Financování

Financující bankou je Česká spořitelna, a.s., která má vloženu zástavu z důvodu výše uvedeného projektového financování na jednotlivých pozemcích. Výmaz této zástavy bude financujícím bankovním ústavem proveden ihned po provedení vkladu do KN na nového vlastníka a připsání příslušné částky na účet financující banky (tato částka bude uhrazena přímo z advokátní úschovy, nikoliv prostřednictvím developera). 

Banka vydá budoucímu kupujícímu předem (nejpozději před podpisem kupní smlouvy) prohlášení o budoucím vzdání se a zániku příslušného zástavního práva. Informace je možné osobně nebo telefonicky ověřit u kontaktní osoby České spořitelny, a.s. 

Výše uvedené skutečnosti samozřejmě nijak nebrání kupujícím použít pro vlastní financování hypoteční úvěr buď přímo u financující banky, kterou je Česká spořitelna, a.s., nebo u jakéhokoliv jiného bankovního ústavu dle vlastního výběru.

Kontaktní osoba České spořitelny, a.s.: Ing. Radek Hrdlička, pobočka Praha 1, Rytířská 29, tel.: + 420 956 720 164, mob.: + 420 724 035 124, email: rhrdlicka@csas.cz .