Fotogalerie

Foto z výstavby

9. 3. 2018 - podány žádosti o kolaudační souhlas

19.02. 2018 - nová komunikace

6.02. 2018 - dokončování povrchu komunikace

26.01. 2018 - výstavba obrubníků a vjezdů na nové příjezdové komunikaci

09.01. 2018 - výstavba posledního úseku kanalizace (propoj mezi novou a starou šachtou v Záhornické), srovnávání terénu, hotové spodní vrstvy nové příjezdové komunikace

22.12. 2017 - nová příjezdová komunikace-dokončování, hotové sítě....

5.12. 2017 - provedeny výkopy pro plynovod, pokládka plynovodu, osazení kanalizačních šachet na přípojkách, dokončování vjezdů pro pozemky č. 7 a 8

27.11. 2017 - pokládka vodovodu v ul. Záhornická a v nové budoucí komunikaci, hotový propoj vodovodu, pokládka přípojek vodovodu

21.11. 2017 - hotová pokládka vodovodního řadu, napojení kabelů NN do trafostanice, kanalizace

14.11. 2017 - pokračování stavby kanalizace, instalace šachty v Záhornické, zahájení pokládky vodovodu,  výstavba dvou vjezdů k pozemkům č. 7 a 8, propoj kabelu NN z ul. K Běhovicům

23.10. 2017 - pokračování ve stavbě kanalizace, položen kabel NN (přípojky elektro)

29.9.2017 - kapličky (pro přípojky NN a plynu), 4.10. 2017 - osazené kapličky (NN a plynu), zahájení výstavby kanalizace

25.9.2017 - vytyčení trasy kanalizace, výstavba kapliček

STAVBA ZAHÁJENA 12.9.2017

20.9.2017 skrývka ornice, vytyčení budoucí komunikace