Lokalita

Pozemky se nacházejí mezi ulicemi Záhornická a K Běchovicům

Koloděje na mapě

Koloděje jsou městskou částí Prahy 9, správní obvod Praha 21. Přesto, že se tato městská část nachází na území hlavního města Prahy, si doposud zachovala ráz venkovské lokality.  

V obci se nachází veškerá potřebná občanská vybavenost jako je zejména škola, školka, různá sportoviště, knihovna, lékařská ordinace, v obci je několik aktivních spolků, konají se zde pravidelně různé slavnosti a další akce pro obyvatele. 

Městská část připravuje několik nových projektů za účelem zkvalitnění bydlení jako např. výstavbu nových chodníků, rekultivace areálu zdraví, výstavba multifukčního hřiště atd.

Zajímavou informací je, že v připravovaném metropolitním plánu se neuvažuje s rozšiřováním ploch určených k zástavbě, dá se tedy očekávat, že nabídka pozemků bude v této městské části v budoucnu omezená.

Navštivte oficiální stránky MČ Koloděje.