Parcelace, regulativy výstavby

Parcelace pozemků
Parcelace pozemků

K dispozici je celkem 8 pozemků o výměrách od 450 m2 do 950 m2.

Pozemky jsou určeny pro Vaši individuální výstavbu rodinných domů. Území je určeno územním plánem jako OB/B-čistě obytné. Možnosti zástavby jsou dány v regulativech územního plánu pro tento typ území, koeficient podlažních ploch je 0,3.

Ceny pozemků: informace k cenám pozemků, smlouvám a platebnímu kalendáři naleznete na tomto odkazu.

Plánované zahájení výstavby: podzim 2017

Plánované ukončení výstavby, kolaudace: jaro 2018

Technické informace

Inženýrské sítě, přípojky, komunikace

Pozemky budou napojeny na všechny inženýrské sítě a ukončeny přípojkami umístěnými na pozemku (kaplička=plyn+NN nebo vodovodní, kanalizační šachta).

Inženýrské stítě: vodovod, kanalizace, připojení NN (elektro), plynovod.

Komunikace: hlavní příjezdová komunikace pro parcely č. 1 - 6 bude napojena ze stávající ulice Záhornická. Nová komunikace bude "slepá", tj. zaručuje klidný provoz pro budoucí obyvatele a bude ukončena za vjezdem na parcely č. 5 a 6. Povrch: zámková dlažba.

Na tuto komunikaci bude navazovat zatravněný prostor přirozeně oddělující parcely č. 5 a 6. Je určen pro vedení inženýrských sítí (napojení IS pro parcely č. 7 a 8) a pro případné pěší využití. Pro pozemky č. 7 a 8 bude vybudován samostatný vjezd z ulice K Běchovicům. 

Nová komunikace i vjezdy navazují na infrastrukturu obce. Městská část Koloděje připravuje výstavbu nového chodníku při ulici K Běchovicům (nyní ve fázi vyřizování územního rozhodnutí), který bude umístěn podél pozemků č. 7 a 8 a bude navazovat na ostatní chodníky a komunikace v obci.

Pozemky, na nichž jsou situovány příjezdy ke všem novým parcelám (tj. komunikace a vjezdy), budou po kolaudaci předány do vlastnictví hl. m. Praha ve správě MČ Koloděje.

Lokalita, umístění pozemků

Praha 9 - Koloděje (ulice Záhornická, K Běchovicům)

Pozemky jsou situovány do proluky stávající zástavby rodinných domů mezi ulicemi Záhornická a K Běchovicům. Jsou napojeny na veškerou infrastrukturu obce. 

Koloděje jsou městskou částí Prahy 9, správní obvod Praha 21. 

Navštivte oficiální stránky MČ Koloděje.